Аудиофайлове

 

1. Снощи е Яна от гората слезла

  

 Текст към песента

 

 

2. Що си горо повеенала

 

Текст към песента

 

 

3. Садима мома лозе

 

Текст към песента

 

 

4. Легнала мома заспала

 

Текст към песента

 

 

5. Чернооко момиче

 

Текст към песента

 

 

6. Песен за Гергьовден

 

Тескт към песента

 

 

7. Севдалино

 

Текст към песента

 

 

8. Сестра Петкана

 

Тескт към песента

 

 

9. Майкя Яна пита

 

Текст към песента

 

 

10. Де се е чуло видело

 

Текст към песента

 

 

11.  Разболело се девойче

 

Текст към песента

 

 

12. Булка върви през гора зелена

 

Текст към песента

 

 

13. Шари мома шарен колан

 

Текст към песента

 

 

14. Песен за Хаджи Димитър

 

Текст към песента

 

 

15. Момиче малко

 

Текст към песента

 

 

16. Слънцето трепти

 

Текст към песента

 

 

17. Гордей се, майко, гордей се

 

Текст към песента

 

 

18. Вече ми е додеяло

 

Текст към песента

 

 

19. Девойче се в гора загубило

 

Текст към песента

 

 

20. Все аргаке пладнувале

 

Текст към песента

 

 

21. Снощи Данян сърдит дойде

 

Текст към песента

 

 

22. Нено ле

 

Текст към песента

 

 

23. Дека слънцето заожда

 

Текст към песента

 

 

24. Бил ми е Стоян похвален

 

Текст към песента

 

 

25. Мома бега през ливаде

 

Текст към песента

 

 

26. Там долу в тутракана

 

Текст към песента

 

 

27. Заспала Яна Янчица

 

Текст към песента

 

 

28. Залюбили се две луди млади

 

Текст към песента

 

 

29. Анка са беда бедиле

 

Текст към песента

 

 

30. Горице ле лилянева

 

Текст към песента

 

 

31. Ел Пелин

 

Текст към песента

 

 

32. Кална Ружа кал газила

 

Текст към песента

 

 

33. Бинка вода налива

 

Текст към песента

 

 

 

34. Чубричанче ле мало момиче

 

Текст към песента

 

 

35. Момиче мимиче

 

Текст към песента

 

 

36. Мома Катина

 

Текст към песента

 

 

37. Мома Станка

 

Текст към песента

 

 

38. Мома Стойна

 

Текст към песента 

 

 

39. Събрале се набрале

 

Текст към песента

 

 

40. Не стой Доне

 

Текст към песента

 

 

41. Малка мома цвете брала

 

Текст към песента

 

 

42. Тодорке ле либе ле

 

Текст към песента

 

 

43. Раде, Раде, юбаво

 

Текст към песента

 

 

44. Гино, Гино

 

Текст към песента

 

 

45. Вечер ми иде

 

Текст към песента

 

 

46. Седи Клаина в градина

 

Текст към песента

 

 

47. Ерген ходих

 

Текст към песента

 

 

48. Жали моме да жалим

 

Текст към песента

 

 

49. Гледай ме, гледай

 

Текст към песента

 

 

50. В село златаре дойдоя

 

Текст към песента

 

 

51. Георги и неговата стара майчица

 

Текст към песента

 

 

52. Свекър Яна повикува

 

Текст към песента

 

 

53. Майка на Стоян говори

 

Текст към песента

 

 

54. Митро ле

 

Текст към песента

 

 

55. Писал се Петър

 

Текст към песента

 

 

56. Заспала света Неделя

 

Текст към песента

 

 

57. Боли Яна бело гърло

 

Текст към песента

 

 

58. Сбирайте се моми на седенкя

 

Текст към песента

 

 

59. Бона болна лежи

 

Текст към песента

 

 

60. Оженила се хубава Яна

 

Текст към песента

 

 

61. Севделино детелино

 

Текст към песента

 

 

62. Песен за Гоце Делчев и Дамян Груев

 

Текст към песента

 

 

63. Свекър на Енка думаше

 

Текст към песента

 

 

64. Мамва мома видех

 

Текст към песента

 

 

65. Звезда през поле прелете

 

Текст към песента

 

 

66. Я излез, Янке

 

Текст към песента

 

 

67. Провикнала се Яна

 

Текст към песента

 

 

68. Яна е шума градила

 

Текст към песента

 

 

69. Малка мома вода води

  

Текст към песента

 

 

70. Излезох да се разхода

 

Текст към песента

 

 

71. Облагала се Мария

 

Текст към песента

 

 

72. Облагат се момче и девойче

 

Текст към песента

 

 

73. Мома и слънце

 

Текст към песента

 

 

74. Де се е чуло – видело

 

Текст към песента

 

 

75. Калинчице

 

Текст към песента

 

 

76. Бел ветър вее

 

Текст към песента

 

 

77. Борил ми се е Никола

 

Текст към песента

 

 

78. Стефан Диляна думаше

 

Текст към песента

 

 

79. Донка се е в гора изгуби

 

Текст към песента

 

 

80. Провикна се зелен здравец

 

Текст към песента

 

 

81.Юнак през гора вървеше

 

Текст към песента

 

 

82. Булка върви през гора зелена

 

Текст към песента

 

 

83. Юнак върви през горица зелена

 

Текст към песента

 

 

84. Станка е сено пластила

 

Текст към песента

 

 

85. Снощи отидох

 

Текст към песента

 

 

86. Залюбил съм си едно момиче

 

Текст към песента

 

 

87. Калино моя зълвице

 

Текст към песента

 

 

88. Каква е мъгла паднала

 

Текст към песента

 

 

89. Тръгна Кера с брат на госте

 

Текст към песента

 

 

90. Либе ми се разсърдило

 

Текст към песента

 

 

91. Слънце трепти на обед

 

Текст към песента

 

 

92. Поболила се Йована

 

Текст към песента

 

 

93. Поболил се е млад Стоян

 

Текст към песента

 

 

94. Овчер мома лаже

 

Текст към песента

 

 

95. Искале Дана искале

 

Текст към песента

 

 

96. Бело Донка бело платно

 

Текст към песента