Информационен център

Културно-информационният център към библиотеката е открит през 2004 г. като в началото разполага само с  1 компютър, копирна машина, ламинатор и принтер. Постепенно през годините техниката нарасна и вече разполагаме с всичко необходимо за извършване на всякакъв вид технически услуги.

 P1120556

КИЦ е единственият културно-информационен център в града, където задоволяваме различни потребности на населението в областта на социалното и здравно осигуряване, е-заетостта чрез търсене на работа в България и чужбина, публикуване на обяви и кандидатстване онлайн, написване на CV  и мотивационно писмо, чрез търсене и намиране в интернет на специализирана информация, счетоводна информация, проверка на сметки, в помощ за търсене на необходими документи за участие в Българската Коледа, документи свързани с придобиване на българско гражданство както и попълването на различни видове формуляри. Резервиране на самолетни полети за чужбина. Изработването на различни рекламни брошури, покани, грамоти и визитки.

Голяма помощ с информация оказваме и на земеделски производители, които желаят да кандидатстват по европейски програми свързани със селското стопанство.