Проекти

 

 

 

начална страница за представянето

“ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО МЕСТНОТО ФОЛКЛОРНО НАСЛЕДСТВО И УСЛУГИ НА БИБЛИОТЕКАТА” по ГСФИП на Програма “Глоб@лни библиотеки – България”

Създаване на уеб сайт на читалището, който включва аудиофайлове и текстове на народни песни, както и обичаи от нашия край.

Партньор по проекта – СОУ “Неофит Рилски” – гр. Долна баня.

Времева рамка на проекта юни 2013 – октомври 2013 г.