Книги за Долна баня

kniga1

 

Цветков, Атанас. Архив за поселищни проучвания. Из миналото на село Долна баня, Ихтиманска околия, 1939.

ATANAS ZVETKOV

kniga2

 

 Лазаров, Кирил. Незабравими дни, 1966.

kniga3

 

 Герасимов, Иван. Искри в мрака, 1973.

kniga4

 

 

Тодорова, Стефа. Из миналото на село Долна баня, 1973.

kniga5

 

 

УС на ТКЗС. 25 неуморни години, 1973.

kniga6

 

 ОбНС Долна баня. 30 съзидателни години, 1974.

kniga7

 

 Тодорова, Стефа. Септемврийското въстание през 1923 година в Долна баня, 1983.

kniga8

 

 Гаджанов, Георги. Долна баня век и половина /1851-2001/светско образование, 2001.

kniga9

 

 Гаджанов, Георги. 55 години земеделски кооперации, 2003.

kniga10

 

 Гаджанов, Георги. Долна баня през вековете, 2003.

kniga11

 

 Иванова, Анелия. Света Петка в Долна баня, 2003.

kniga12

 

 Гаджанов, Георги. 30 градски години, 2004.

kniga13

 

 Гаджанов, Георги. Извървяни пътища, 2006.

kniga14

 

 Даскалова, Виолета. Янко Петров, 2007.

kniga15

 

 Стефанова, Маргарита. Приказки за онова нещо и някои други нещица, 2008.

kniga16

 

 Гаджанов, Георги. Живот между Рила и Карабаир,

kniga17

 

 Стефанова, Маргарита. Речник на думите, останали от нашите баби в език на долнобанци, 2009.

kniga18

 

 Гаджанов, Георги. Долна баня. Земя и хора, 2010.

kniga19

 

 Ангелов, Васил. Любими песни, 2010.

kniga20

 

 Ангелов, Васил. Лакардии от Долнобанското корито, 2010.

kniga21

 

 Гаджанов, Георги. Един век потребителна кооперация „Напредък”, 2012.

kniga22

 

 Гаджанов, Георги. Долна  баня от средновековието до наши дни. Летописи, 2012.

 

ДИПЛОМНИ РАБОТИ, ПОСВЕТЕНИ НА ИСТОРИЯТА НА ДОЛНА БАНЯ

 

Драганова, Александра. Духовна култура и фолклор на село Долна баня, Ихтиманско, 1965.
Захариев, Васил. Говорът на село Долна баня, Ихтиманско, 1970.

 

НЧ „Рила-1898” – Будителите на Долна баня – от килийното училище до гимназията.