Библиотека

Библиотеката към Народно читалище “Рила -1898” е организирана още със създаването на читалището.

Библиотеката ни е единствената, изградена  като съвременен местен обществен информационен център, чиято мисия е да задоволява

 

library1

 

потребностите на гражданите от информация, достъп до знание, да съдейства за културното развитие и приобщаване на подрастващите към навици за четене, чрез използване на разнообразни прояви, както и стимулиране на тяхното въображение и творчество на основата на равен достъп за всички.

Разполагаме с книжен фонд над 34 000 тома, но за нас е много по-важно да отговаряме адекватно на търсенията с нова и съвременна справочна, ученическа и друга литература.

 

library2

 

Библиотеката  предоставя ученическа, справочна и художествена литература, а също така и различни информационни и технически услуги в културно-информационния център. Стремим се  да задоволим потребностите на своите читатели, да съдействаме за културното развитие на подрастващите, както и да създадем  приятно и уютно място за по-възрастните.

Наша цел е и повишаване на информационната и компютърна грамотност на потребителите на библиотеката чрез обучителни курсове и консултации.

Библиотеката осигурява условия за непрестанно учене, културно развитие и достъп до всички видове информация в обществото.

 

library3 library4
   

Работим и за  запазване на културното наследство и историята на града ни, като се събира всякаква информация за нашия край.

 

library5

 

Библиотеката разполага с два компютъра на свободен достъп по програма „Глобални библиотеки – България”.

Чрез нея се дава  безплатна възможност  за достъп до интернет и търсене на информация в глобалната мрежа, както и консултиране за ползване на възможностите на различните учебни сайтове, за търсене на информация свързана с учебния процес. Създаваме и условия в читалнята за търсене на информация и написване на  домашни на ползвателите ученици.

Основно място в дейността ни е да поддържаме тенденцията библиотеката ни да е обществен информационен център на града, където всеки и винаги може да намери необходимата му информация от всички сфери на обществения живот,  като привлекателно място, където всеки може да получи разбиране и помощ.

 

library6

 

Във връзка с желанието ни да приобщим малките ученици към книгата се опитваме да  проявяваме разбиране към крехката им възраст, да ги насочваме в избора им на книги, за да събудим техния интерес и да  им покажем богатството на  книжовния свят. За тях библиотеката организира различни прояви, където те се забавляват, докато четат и играят.

 

library7 library8
   

Стараем се да обслужваме с нужното внимание и такт и по-големите ученици, за да затвърдят навиците си за четене.

Имаме и читатели пенсионери, които с радост идват в библиотеката, тъй като знаят, че ще почетат в приятна обстановка и ще бъдат обслужени с нужното внимание.